ราคา ทอง คํา แท่ง วัน นี้ ล่าสุด。 ราคาทองวันนี้ล่าสุด

27,800. 27,450. -50• 27,850. 27,250. 27,700. 27,300. 27,650. 27,650. 27,700. -50• 27,100. 27,700. 27,150. 27,000. -50• 27,750. 27,750. 27,600. -50• -50• -50• 27,400. 27,800. 27,500. -50• -50• 27,200. -50• 27,750. 27,700. 26,950. -50• 27,550. 27,050. 27,150. 27,400. 27,800. 27,750. 27,250. 27,450. 27,800. 27,100. 27,350.。

。 。 。 。 。 。
61